Řemesla v Kunštátě z.s. získal dotaci na projekt
„Rekonstrukce domu v komunitní zahradě“
Realizace: rok 2024
Záměrem projektu je nová střecha domku v panské zahradě.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DÍKY REALIZACI STRATEGIE „BOSKOVICKO ŽIJE“

Hlavní cíl: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD Místní akční skupiny Boskovicko PLUS.