PÁLENÍ DŘEVĚNÉHO UHLÍ V MILÍŘI

Spolek archaických nadšenců, o.s. - Rodina Kmoškova ze Sebranic u Litomyšle Pálení dřevěného uhlí v milíři

Pálení dřevěného uhlí v milíři

Uhlířství bylo až do konce 19. století tradičním lesnickým řemeslem, věnujícím se výrobě dřevěného uhlí. Uhlí se vyrábělo pálením dřeva v tzv. milířích - kupách dřeva, opatřených hliněným pláštěm. Vyrobit uhlí v milíři trvalo několik dnů a jednalo se o fyzicky velmi namáhavou činnost. K výrobě uhlí v milíři bylo zapotřebí zajistit dostatek dřeva, zeminy na plášť milíře a vody na případné hašení požáru.


Fotogalerie