GDPR  |  Kontakty  |  Brigáda  |  Pro média  |  Přihláška  |   |   | 

Info pro účastníky

Organizační pokyny k 13. ročníku
Svátků řemesel a krásy ušlechtilých koní v Kunštátě,

které se uskuteční dne 11. 6.–12. 6. 2022 v prostorách Panské zahrady v Kunštátě

Pořadatel: Řemesla v Kunštátě, z.s.

1. Dopravní obslužnost:

2. Poplatky:

Celodenní poplatek za prodejní místo:

Domovy pro osoby s mentálním a tělesným postižením, chráněné dílny, odborná učiliště a školy neplatí žádný poplatek za místo.
Poplatek bude inkasován při příjezdu do areálu.
Žádáme o označení stánku a vyvěšení živnostenského listu.

Další: U všech prodejců a řemeslníků je nutné dobové oblečení nebo nějaký jednoduchý oděv (plátěná košile, plátěné jednoduché kalhoty nejlépe jednobarevné). Zapůjčené stánky žádáme nazdobit a ověsit výrobky nebo nějakou dekorací. Řemeslníky a prodejce, kteří budou připojeni na přívod elektřiny, žádáme, aby si přivezli prodlužovací kabel na připojení. Z důvodu večerního programu v sobotu 11. 6. 2022 je nutné si vzít vlastní osvětlení stánku - lampion, svíčka, louč, led osvětlení. Sobotní program bude ukončen po 22 hodině. Podmínkou účasti je kvalitně řemeslnicky zpracované zboží výhradně vlastní výroby. Nedodržení této podmínky bude znamenat vyloučení z areálu. Přihlášku doložte fotografiemi vašeho stánku a nabízených výrobků.

3. Informace o akci

Veškeré informace jsou uvedeny na adrese: www.svatkyremesel.cz nebo na našem facebookovém profilu „Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní“.

V rámci bezpečnosti návštěvníků a ochrany nově zrekonstruovaného areálu Panské zahrady musí být zajištěno dodržování níže uvedených omezení:

V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO:

POKYNY PRO STÁNKY S OBČERSTVENÍM
A STÁNKY S OTEVŘENÝM OHNĚM

Prodejce přebírá a předává prodejní místo členu spolku Řemesla v Kunštátě, z.s.
Prodejce je povinen potravinové oleje a jiné zbytky ukládat do
svých obalů. Odvoz těchto odpadů zajišťuje PRODEJCE

Pokud dojde k tomu, že prodejce vyleje potravinové oleje či jiné
zbytky – odpady v areálu Panské zahrady bude pokutován finanční částkou
ve výši 5000,- Kč.!!!

Kontakty

První pomoc: 155
Hasiči: 150
Policie ČR : 158

Dopravní značení – příjezd k Panské zahradě – parkoviště